กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ
๋ยอินทรีย์กำจัดศัตรูพืชจากขยะเปียก และการฟื้นฟูนาร้าง โดยได้รับเกียรติจากเกษตรอำเภอรามัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**