กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ ปี65


รายละเอียด :
    

 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ภายใต้"หลักคิด 3 สื่อ ได้เเก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี" ส่งเสริมให้มีการทักทายพร้อมแสดงออก ด้านทักษะการใช้ภาษาไทยควบคู่ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กตั้งเเต่เยาว์วัย ขยายผลให้มีการนำหลักการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เเก่เด็กก่อนวัยเรียน     ในการสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและการเเสดงออกทางพฤติกรรม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565    อ่าน 38 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**