ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

ตามที่ อบต.วังพญา ได้เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้รับบริการนั้น ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ไม่มีผลการร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน