ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
  รายละเอียด :

รับสมัครผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในตำบลวังพญา และมีรถจักรยานยนต์ เข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 309 คน