ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ด้วย อบต.วังพญาได้ดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.วังพญา จำนวน 3 แหล่ง คือ

1.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวังพญา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านปากาซาแม

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน หมู่ที่ 2

3. มัสยิดฆาเยาะมาตี ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านวังพญา ชุมชนฆาเยาะมาตี

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 438 คน