ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การบริการสนามกีฬาในตำบลวังพญา
  รายละเอียด :

 การบริการการใช้สนามกีฬาในตำบลวังพญาทั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา และโรงเรียนในภาคีเครือข่าย ดังนี้

สนามกีฬา หมู่ที่ 1 โรงเรียนดารุลฮูดาฮ์วิทยา

สนามกีฬาอเนจกประสงค์ หมู่ที่  2 บริเวณใกล้มัสยิดบ้านโต๊ะปาแก๊ะ

สนามกีฬา  หมู่ที่  3  โรงเรียนบัานวังพญา

และสนามกีฬาฟุตซอล  บริเวณศูนย์การศาึกษาตาดีกาอาสาสุดดีน

สนามกีฬา หมู่ที่ 4 ใกล้ศูนย์การศึกษาตาดีกาสะอารุดดีน

สนามกีฬา  หมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา

สนามกีฬา  หมู่ที่  6  ในบริเวณวัดนิโครธาวาส

สนามกีฬา  หมู่ที่  7 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 305 คน