ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564
  รายละเอียด :

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา โทร 073-299962
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน