ข่าว : "คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง พลเมืองก้าวหน้า ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

รายละเอียด  : "คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง พลเมืองก้าวหน้า ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"ผู้แจ้งข่าว : ผู้ดูแลระบบ ประกาศเมื่อ :