ข่าว : อีเมล์ อบต.วังพญา office@wangpaya.go.th

รายละเอียด  : อบต.วังพญา ได้จัดทำอีเมล์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีช่องทางติดต่อสอบถามข่าวสารต่างๆ ระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปผู้แจ้งข่าว : แอดมิน ประกาศเมื่อ :