ข่าว : ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน อบต.วังพญา

รายละเอียด  : อบต.วังพญาขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
     
หมู่ที่ 1 อบต.วังพญา ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
     
หมู่ที่ 2 ศพด.อัลฟัลลาฮูลอามีลีน
     
หมู่ที่ 4 ศูนย์การศึกษาตาดีกาสะอารุดดีน
     
หมูที่ 7 ศูนย์การศึกษาตาดีกาลัมบาฆอฟัรฎูผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :