ข่าว : ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

รายละเอียด  : ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อแจกจ่ายให้กับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นในตำบลวังพญา โดยรับบริจาคหนังสือทุกประเภท เช่น วารสาร การ์ตูน หนังสือเรียน เป็นต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :