ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อม
  รายละเอียด :

 อบต.วังพญา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อบต.ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผ่านโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1.การทำปุ๋ยอินทรีย์จากหอยเชอรี่

2.การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากหอยเชอรี่

3.ทำเครื่องมือดักหอยเชอรี่จากขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก)

4. ทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก

5.ทำสารกำจัดศัตรูพืชจากวัตถุุดิบในท้องถิ่น

6.ทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้กับวัดนิโครธาวาสและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

7.ทำถังขยะเปียก ให้กับวัดนิโครธาวาสและมัสยิดตาลาแน

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 332 คน