ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เชิญชวนพี่น้อง ชาวตำบลวังพญานำสุนัข แมว ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 พ.ค. 2562
92 ปรับปรุงทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ม.ค. 2562
93 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ
231
04 ม.ค. 2562
94 เชิญชวนเข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
280
17 ธ.ค. 2561
95 รับสมัครโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
266
30 พ.ย. 2561
96 แนะนำแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.วังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
346
23 พ.ย. 2561
97 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
273
25 ต.ค. 2561
98 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
12 ต.ค. 2561
99 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
01 ต.ค. 2561
100 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 2651โครงดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19