ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ(รายใหม่)ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
25 ต.ค. 2556
172 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
25 ต.ค. 2556
173 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center(OSCC) ดาวน์โหลดเอกสาร
541
25 ต.ค. 2556
174 ประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ 1479 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
25 ต.ค. 2556
175 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กแยวชนตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
09 ก.ย. 2556
176 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
659
31 ก.ค. 2556
177 การจัดเก็บภาษีเคลื่อที่ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
23 เม.ย. 2556
178 เชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
894
02 ก.พ. 2556
179 เชิญเข้าฟังการประชุมสภา ปี 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
765
01 ก.พ. 2556
180 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
774
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19