ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานควบคุมภายใน2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
01 พ.ย. 2560
122 แผนการพัฒนาการท่องเที่ยว อบต.วังพญา 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
10 ต.ค. 2560
123 รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
01 ต.ค. 2560
124 แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
01 ต.ค. 2560
125 ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ต.ค. 2560
126 ปราชญ์ชาวบ้านตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
287
11 ก.ค. 2560
127 รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
07 มิ.ย. 2560
128 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 มิ.ย. 2560
129 การอนุรักษ์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
05 มิ.ย. 2560
130 ประหยัดน้ำเริ่มได้จากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19