ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ปรับปรุงทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ม.ค. 2563
62 ตลาดในพื้นที่ตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
17 ม.ค. 2563
63 ขอเชิญใ้ช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ตำบลวังพญา
239
15 ม.ค. 2563
64 กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 ม.ค. 2563
65 15 วิธีประหยัดน้ำ ทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ม.ค. 2563
66 7 ประเภทพลาสติก ใช้แล้วควรแยกก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ม.ค. 2563
67 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ
300
25 พ.ย. 2562
68 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ แก่ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านตำบลวังพญา
255
25 พ.ย. 2562
69 รายงานผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
19 พ.ย. 2562
70 รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19