ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขยะมูลฝอยแลการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
13 พ.ค. 2563
52 ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 พ.ค. 2563
53 รายงานข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
07 พ.ค. 2563
54 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
27 มี.ค. 2563
55 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
14 ก.พ. 2563
56 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
14 ก.พ. 2563
57 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 ก.พ. 2563
58 วินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ก.พ. 2563
59 รายงานข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
28 ม.ค. 2563
60 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19