ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การประกาศแสดงเจตจำนงของนายก อบต.วังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 ก.พ. 2560
142 ผลการสำรวจข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
282
11 ม.ค. 2560
143 เรื่่องต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
281
06 ม.ค. 2560
144 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พรบ. ดาวน์โหลดเอกสาร
292
05 ม.ค. 2560
145 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พรุวังพญา ดาวน์โหลดเอกสาร
277
04 ม.ค. 2560
146 การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
272
09 ธ.ค. 2559
147 ประกาศใช้แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.วังพญา 2560-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
01 พ.ย. 2559
148 ประกาศการปฏิบัติราชการช่วงพักเที่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 ต.ค. 2559
149 อบต.วังพญา จัดฝึกอบรมโครงการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
285
15 ส.ค. 2559
150 อบต.วังพญา จะจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
297
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19